ชวนอาสาเก็บขยะไปเรื่อยๆ สักวันต้องหมดไปขยะทะเล [6 ธ.ค.2562]

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๓ (เพชรบุรี) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เก็บขยะคลองปากทะเลจากทุ่นกักขยะ ได้ขยะอินทรีย์ ๓๕ กก. ขยะทั่วไป ๘๐ กก. เมื่อคัดแยกขยะพบส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก ขวดพลาสติก และโฟม