จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะปากคลองกะลาเสใหญ่ ทะเลสิเกา

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ ผตรัง) ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ตำบลเขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (BOOM) บริเวณปากคลองกะลาเสใหญ่ บ้านแหลมมะขาม ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง ได้ขยะรวมประมาณ ๔๐ กก. เมื่อคัดแยกตามแบบฟอร์ม ICC Card พบขยะส่วนใหญ่่ป็นขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ถุงพลาสติกอื่นๆ กระสอบ เศษโฟม และขวดพลาสติกอื่น ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชนชายฝั่ง ในการบริหารจัดการขยะทะเลที่จะมีผลกระทบต่อทะเลต่อไป