งานเสริมความแข็งแรงให้กับกำแพงคอนกรีต Nangoku city, Kochi, Japan

งานเสริมความแข็งแรงให้กับกำแพงคอนกรีตเพื่อป้องกัน surge และ ภัยพิบัติทางทะเลอื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยีระดับสูงมาก เครื่องมือนี้จะกดท่อเหล็กลงในระดับความลึก 12 เมตร ตามตำแหน่งที่ถูกโปรแกรมไว้โดยอัตโนมัติ ท่อเหล็กที่ถูกกดลงด้านหลังกำแพงจะทำให้กำแพงมั่นคงแข็งแรงขึ้น บริษัทภาคภูมิใจในเครื่องจักรที่เค้าคิดค้นมาใหม่นี้มาก