งานวางแท่งคอนกรีตเพื่อป้องกันชายฝั่ง ชายหาด จ. Kochi, Japan

Block armor (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบัญญัติคำเรียกโครงสร้างแบบนี้ว่าตุ๊กตาญี่ปุ่น) ควรวางสลับให้เข้าล็อคตามที่ออกแบบไว้เพื่อให้คลื่นที่มาปะทะกำแพง ถูกสลายพลังงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สำหรับบริเวณนี้ ชาวบ้านที่อยู่ด้านหลังกำแพงอยากให้วางในลักษณะตามภาพด้านขวามือ เพื่อให้สามารถวางแท่งคอนกรีตซ้อนกันได้หลายชั้น ชาวบ้านต้องการให้วางสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะเกรงกลัวว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางทะเล ซึ่งหากวางในลักษณะที่ชาวบ้านต้องการ จะส่งผลให้เกิดคลื่นสะท้อนกลับด้านหน้ากำแพงอย่างรุนแรงพร้อมกันนี้จะเกิดคลื่นซัดข้ามสันกำแพงที่ใหญ่กว่าเดิมเนื่องจากการปะทะกันของคลื่นที่วิ่งเข้ากำแพงกับคลื่นที่สะท้อนกลับ ทั้งนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้พยายามอธิบายให้ชาวบ้านฟังแล้ว แต่ชาวบ้านก็ยังยืนยันที่จะวางในลักษณะนี้ หน่วยงานจึงต้องปฏิบัติตาม