คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชังและอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี [7 มิ.ย. 2562]

ที่มา: https://www.dmcr.go.th/detailAll/32905/nws/85

Click Link ด้านล่างเพื่อเข้าสู่คำสั่ง ทช

คำสั่ง ทช เกาะสีชัง