คลื่นลมแรงชายฝั่งเกาะลันตา

ที่มา: https://www.facebook.com/DDPMNews

วันที่ 1 ก.ค.66 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กระบี่ รายงาน เมื่อเวลาประมาณ 03.00-15.00 น. เกิดฝนตกหนัก ลมกรรโชกแรงในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 4 ตำบล 8 หมู่บ้าน ดังนี้

– ตำบลเกาะกลาง ม.4 บ้านคลองย่าหนัด ต้นไม้ล้มทับทางหลวงแผ่นดินสาย 4026 ท้องที่ ท้องถิ่น อบต.เกาะกลาง ตร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขแล้ว

– ตำบลเกาะลันตาน้อย ม.1 บ้านหลังสอด ต้นไม้ล้มทับทาง สมาชิก อส. อบต.เกาะลันตาน้อย ดำเนินการแก้ไขแล้ว

– ตำบลศาลาด่าน ม.1 บ้านศาลาด่าน ม.3 บ้านโล๊ะบาหรา ต้นไม้ล้มทับทางสาธารณะ และบ้านเรือนราษฎร 1 หลัง ทต.ศาลาด่าน ท้องที่ ตร. กฟภ.เกาะลันตา ดำเนินการแก้ไขแล้ว

– ตำบลเกาะลันตาใหญ่ ม.2 บ้านศรีรายา ม.4 บ้านเกาะปอ ม.6 บ้านคลองนิน ม.7 บ้านสังกาอู้ เกิดเหตุ หินสไลด์ ต้นไม้ล้มทับทางสาธารณะและสายไฟ ไฟฟ้าดับบางช่วง เรือได้รับความเสียหาย 5 ลำ ฝ่ายท้องที่ ทต.เกาะลันตาใหญ่ อบต.เกาะลันตาใหญ่ กฟภ.เกาะลันตา ดำเนินการแก้ไขแล้ว➡️นอกจากนี้มีรายงานเรือได้รับความเสียหาย จำนวน 5 ลำ ดังนี้

– บ้านเกาะปอ ม.4 ต.เกาะลันตาใหญ่ เรือประมงพื้นบ้าน จม 2 ลำ เรือหัวโทงนำเที่ยว จม 1 ลำ ขณะจอดที่ท่าประมงพื้นบ้าน เนื่องจากคลื่นลมแรง และมีเรือยอร์ช ลมพัดเกยหาด 1 ลำ ทั้งหมด เจ้าของเรือรับทราบ และดำเนินการตามขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือแล้ว

– บ้านสังกาอู้ ม.7 ต.เกาะลันตาใหญ่ เรือประมงพื้นบ้าน จม 1 ลำ ขณะเตรียมเคลื่อนย้ายเข้าที่หลบลม แจ้งประสาน อปท. ดำเนินการให้การช่วยเหลือแล้ว

ขณะนี้ฝนหยุดตก ลมสงบ แต่คลื่นในทะเลยังคงมีความรุนแรง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง