ข้อมูลจากสถานีเรดาร์ชายฝั่ง เพื่อเฝ้าระวังพายุโซนร้อนซินลากู [3ส.ค.2563]

ที่มา: https://www.facebook.com/gistda/

GISTDA ใช้ข้อมูลจากสถานีเรดาร์ชายฝั่งกว่า 14 จุด ติดตามกระแสน้ำ และความสูงของคลื่นทะเลบริเวณฝั่งอ่าวไทย และทะเลอันดามัน จากกรณีพายุโซนร้อนซินลากูเคลื่อนผ่านประเทศไทย อย่างใกล้ชิด สถานการณ์โดยรวมพบคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง โดยทะเลอันดามันแถวเกาะลันตาและอ่าวน้ำเมามีคลื่นสูงกว่า 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยที่มีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร ได้แก่ หาดแม่พิมพ์ และหาดพยูน จ.ระยอง รวมถึงบริเวณ จ.สุราษฏร์ธานี และจ.ตราด ครับ ส่วนที่มีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตรอยู่ที่ บริเวณแหลมแท่น จ.ชลบุรี, สถานีตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ, หาดชะอำ จ.เพชรบุรี, อ.หน้าโกฐ จ.นครศรีธรรมราช และ อ.ระโนด อ.สทิงพระ อ.เมือง จ.สงขลา