ขยะล้นหลาม ล้นทุ่นกักขยะพระเจดีย์กลางน้ำ ระยอง [13 ม.ค.2563]

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/DMCRTH/

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทข.ที่๑ (ระยอง) ร่วมกับเทศบาลนครระยอง กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำระยองและป่าชายเลน เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (BOOM) บริเวณ พระเจดีย์กลางน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง เป็นขยะอินทรีย์ ๑๕๗ กก. น้ำหนักขยะรวม ๔๗๘ กก. ประเภทขยะส่วนใหญ่เป็นขวดแก้ว ถุงหูหิ้ว แก้วพลาสติก และโฟม จากนั้นนำไปรีไซเคิลและขายสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไป