กำแพงกันคลื่น ชายหาดพยูน จ.ระยอง [พ.ค.2562]

กำแพงกันคลื่นชายหาดพยูน จ.ระยอง ยาวประมาณ 800 เมตร ช่วงที่ลงพื้นที่สำรวจ (พ.ค.2562) สภาพยังอยู่ดี  สร้างโดยใช้ท่อซีเมนต์วางซ้อนกันสองชั้น  ทำทางขึ้นลงหาดเป็นระยะๆ จากภาพเห็นได้ชัดเจนว่ากำแพงถูกสร้างล้ำลงบนชายหาด ส่งผลให้ยามน้ำขึ้นคลื่นวิ่งเข้ามาปะทะกำแพงโดยตรงและไม่เหลือพื้นที่ชายหาดด้านหน้ากำแพง

 

ไม่ทราบเจ้าของโครงการและงบประมาณที่ใช้ พิกัด 725312.42mE   1402144.80mN