กำแพงกันคลื่นที่ปากน้ำชุมพร [10 ธ.ค.2562]

กำแพงกันคลื่นแบบหินเรียง ราคาสูงลิ่ว สำหรับโครงการที่ปากน้ำชุมพรที่ใกล้แล้วเสร็จนี้ ปาเข้าไปกิโลเมตรละ 140 ล้านบาทแล้ว

อะไรหนอ คือปัจจัยเร่งให้ราคาต่อหน่วยสูงขึ้นมากมายขนาดนี้ ?!?