กำแพงกันคลื่นทิศใต้ของชายหาดปากบารา สตูล [8 ธ.ค.2562]

หาดปากบารา หาดทรายขาวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร  จุดหมายปลายทางของผู้ที่ต้องการต่อเรือไปเกาะต่างๆนอกฝั่งสตูลอาทิ หลีเป๊ะ ตะรุเตา ทางทิศใต้สุดของชายหาดจรดโขดหิน ทิศเหนือของโขดหินถูกป้องกันด้วยกำแพงกันคลื่นตามที่ปรากฏในภาพยาวประมาณ 1 กิโลเมตร โดยเราจะสามารถมองเห็นชายหาดแถบนั้นได้ยามน้ำลงเท่านั้น เพราะกำแพงกันคลื่นส่งผลให้ชายหาดด้านหน้าหดหาดไปเกือบทั้งหมด