กวาดชายหาด (Beach grooming) ณ Unawatuna Beach, Sri Lanka

การกวาดเพื่อทำความสะอาดชายหาด พบเห็นทั่วไปโดยเฉพาะหาดสาธารณะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และหาดด้านหน้าโรงแรม เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้างบนชายหาด รบกวนการใช้ประโยชน์บนชายหาด โดยขยะเหล่านั้นอาจถูกซัดมากับคลื่นลมตามธรรมชาติจากนอกชายฝั่ง หรือเกิดจากการทิ้งโดยตรงบนชายหาด

การกวาดชายหาดในลักษณะนี้ทำให้ชายหาดสะอาดตาน่ามองขึ้นก็จริง แต่เป็นการไปรบกวนและอาจถึงขนาดทำลายสิ่งมีชีวิตหน้าดินทั้งหมด นอกจากนั้นการกวาดยังทำให้ชายหาดร่วนซุย ความหนาแน่นของชายหาดลดลง เมื่อคลื่นลมซัดเข้าฝั่ง ทรายบนหาดส่วนนี้จะถูกพัดพาออกได้ง่ายมากขึ้น ส่งผลให้ชายหาดบริเวณนี้อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงง่ายมากขึ้น

ถ้าไม่มีขยะ ก็คงไม่ต้องกวาดขยะ และคงมีชายหาดแน่นๆ ทรายแน่นๆให้เดินเหยียบ ดีกว่าทรายที่ร่วนซุยจาก beach grooming