กลุ่มเยาวชนติดตามการเปลี่ยนแปลงชายหาด บางเก่า จ.ปัตตานี [25ม.ค.2563]

กลุ่มเยาวชนหาดบางเก่า จ.ปัตตานี หนึ่งในกลุ่มอาสาสมัครเยาวชนสำรวจชายหาดกลุ่มที่ 6 ในเครือข่ายกลุ่ม Beach for life ทั้งสามจังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล และปัตตานี ได้สำรวจการเปลี่ยนแปลงชายหาดด้วยอุปกรณ์ต้นทุนต่ำ ร่วมกับ ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งผ่าน smartphone (BMON) (https://www.youtube.com/watch?v=YwL70RcJVus) ในช่วงเช้าของวันที่ 25 ม.ค.2563 จำนวน 3 หน้าตัด

พบว่าชายหาดยังมีความสมบูรณ์ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับการติดตามครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562

หาดบางเก่า จ.ปัตตานี 25 ม.ค.2563

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายหาดบางเก่า และในอีก 6 พื้นที่ เราจะทยอยนำมาวิเคราะห์และชี้ประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ตามต่อ สามารถติดตามได้จาก หัวข้อ สถานการณ์ชายฝั่งทะเลใน website นี้

เราพยายามเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับพลเมืองทุกเพศทุกวัยในทุกจังหวัดชายทะเลที่สนใจเรียนรู้ร่วมกันเพื่ออนุรักษ์ชายหาด สนใจติดต่อ facebook: beach for life

กลุ่มเยาวชนติดตามการเปลี่ยนแปลงชายหาดหัวหิน จ.สตูล [14 ธ.ค.2562]

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/Beach-for-life

เดือนที่ 2 ที่กลุ่มเยาวชนในจังหวัดสตูล ติดตามการเปลี่ยนเเปลงสภาพชายหาดของหาดบ้านหัวหิน จังหวัดสตูล

เยาวชนติดตามการเปลี่ยนเเปลงชายหาด โดยการวัดรูปร่างของชายหาด ความยาว ความลาดชัน ถ่ายภาพในตำเเหน่งเดิม วิธีการเหล่านี้ เป็นการเก็บข้อมูลเชิงกายภาพ ที่ทำให้เยาวชนมองเห็นสภาพชายหาดเเละเมื่อติดตามต่อเนื่อง พวกเขาจะเห็นการเปลี่ยนเเปลงของชายหาดได้

การติดตามสภาพชายหาด เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งเเต่กระบวนการออกเเบบการติดตาม ใช้เครื่องมือที่เป็นวิทยาศาสตร์มีหลักการ
เเละสามารถอธิบายผล เเละตรวจเช็คผลได้ซึ่งกระบวนการเช่นนี้ ทำให้เยาวชนเรียนรู้ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ เเละรวมถึงการติดตามชายหาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้เยาวชนได้สัมผัสชายหาด เห็นสิ่งมีชีวิตริมชายหาด เคารพเเละเข้าใจชายหาด ธรรมชาติมากขึ้น