กระสอบทรายหน้า มทร.ศรีวิชัย ชายหาดชลาทัศน์ จ.สงขลา [20 ส.ค.2562]

ริมชายหาดชลาทัศน์มีกำแพงกันคลื่นกระสอบทรายอยู่เกือบตลอดแนวระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยมีจุดสิ้นสุดโครงสร้างกระสอบที่หน้า มทร.ศรีวิชัย

โครงสร้างนี้ค่อยๆดำเนินการทีละระยะ เมื่อแล้วเสร็จประมาณปี 2555 มีระยะทางรวมประมาณสองกิโลเมตร ปัจจุบันนี้ (2562) มีบางส่วนพังเสียหายไปบ้าง จมน้ำไปบ้าง คลื่นซัดกระชากออกนอกชายฝั่งไปบ้าง

กำแพงกระสอบ ชลาทัศน์

จากภาพพบว่า ทางทิศเหนือของโครงสร้าง หรือส่วนถัดจากกระสอบเกิดการโค้งเว้าของชายหาดอันเนื่องมาจากการเลี้ยวเบนของคลื่นซึ่งเป็นผลจากแนวกำแพงกระสอบที่วางตัวอยู่ทางทิศใต้ ผลกระทบลักษณะนี้จะเกิดขึ้นกับชายหาดส่วนถัดจากปลายกำแพงกันคลื่นเสมอ  ยิ่งกำแพงวางแนวยื่นล้ำลงไปในน้ำมากเท่าไหร่ จะยิ่งส่งผลกระทบมากเท่านั้น เนื่องจากไปกีดขวางกระบวนการทางธรรมชาติของชายฝั่งทะเล