โครงสร้างป้องกันชายฝั่งรูปแบบต่างๆแถบบางละมุง ชลบุรี [22 ธ.ค.2562]

ชายฝั่งทะเลแถบนี้แทบจะหาชายหาดธรรมชาติไม่ได้แล้ว เพราะเต็มไปด้วยโครงสร้างป้องกันชายฝั่งรูปแบบต่างๆ ทั้งหินเรียง กำแพงกันคลื่นแบบตั้งฉาก และกระสอบทราย จะพอมีชายหาดอยู่บ้างในช่วงน้ำลงต่ำสุดบางฤดูกาลเท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างที่ไม่ค่อยเคยพบเห็นที่อื่น (จากประสบการณ์พบที่ปากพนังเพียงแห่งเดียว) คือใช้หินกรวดขนาดเล็กผสมน้ำยาประสานทำให้สามารถยึดเกาะกันได้แทนการใช้หินก้อนใหญ่แบบที่ใช้กันโดยทั่วไป

แต่พบว่า บางส่วนถูกคลื่นกัดเซาะเสียหายจนทะลุเห็นกระสอบทรายด้านในตามภาพ