กลุ่มเยาวชนติดตามการเปลี่ยนแปลงชายหาดหัวหิน จ.สตูล [14 ธ.ค.2562]

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/Beach-for-life

เดือนที่ 2 ที่กลุ่มเยาวชนในจังหวัดสตูล ติดตามการเปลี่ยนเเปลงสภาพชายหาดของหาดบ้านหัวหิน จังหวัดสตูล

เยาวชนติดตามการเปลี่ยนเเปลงชายหาด โดยการวัดรูปร่างของชายหาด ความยาว ความลาดชัน ถ่ายภาพในตำเเหน่งเดิม วิธีการเหล่านี้ เป็นการเก็บข้อมูลเชิงกายภาพ ที่ทำให้เยาวชนมองเห็นสภาพชายหาดเเละเมื่อติดตามต่อเนื่อง พวกเขาจะเห็นการเปลี่ยนเเปลงของชายหาดได้

การติดตามสภาพชายหาด เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งเเต่กระบวนการออกเเบบการติดตาม ใช้เครื่องมือที่เป็นวิทยาศาสตร์มีหลักการ
เเละสามารถอธิบายผล เเละตรวจเช็คผลได้ซึ่งกระบวนการเช่นนี้ ทำให้เยาวชนเรียนรู้ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ เเละรวมถึงการติดตามชายหาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้เยาวชนได้สัมผัสชายหาด เห็นสิ่งมีชีวิตริมชายหาด เคารพเเละเข้าใจชายหาด ธรรมชาติมากขึ้น