หาดที่ไม่มีคนเที่ยว ดานัง เวียดนาม – 3

ทางเดินสาธารณะริมชายหาดกว้างๆ สะอาด มีร่มไม้ให้คลายร้อนบ้าง แบบนี้ ต้อง “ตั้งใจทำ” โดยต้องคิดถึงประโยชน์สาธารณะของผู้ใช้ชายหาดเป็นสำคัญ