หาดที่ไม่มีคนเที่ยว ดานัง เวียดนาม – 2

“หาดนี้ไม่มีชื่อ” ไม่อยู่ในหนังสือนำเที่ยวเล่มไหนๆ ไม่มีในรีวิวใดๆ เข้าถึงยาก เส้นทางเดินเท้าไม่มี ต้องเลือก “ทางย่ำ” กันเอาเอง ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองดานัง