เปิดพื้นที่การเรียนรู้ชายหาดแห่งใหม่ ณ หาดบางเก่า จ.ปัตตานี [21 ธ.ค. 2562]

เปิดพื้นที่การเรียนรู้ชายหาดแห่งใหม่ ณ หาดบางเก่า จ.ปัตตานี หนึ่งในเครือข่ายกลุ่ม Beach for life นับเป็นกลุ่มอาสาสมัครเยาวชนสำรวจชายหาดกลุ่มที่ 6 ในเครือข่ายทั้งสามจังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล และปัตตานี

เราพยายามเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับพลเมืองทุกเพศทุกวัยในทุกจังหวัดชายทะเลที่สนใจเรียนรู้ร่วมกันเพื่ออนุรักษ์ชายหาด สนใจติดต่อ facebook: beach for life