เปิดพื้นที่การเรียนรู้ ณ ชายหาดหัวหิน ละงู สตูล [3 พ.ย.2562]

ข้อมูลถูกผิดอย่างไร สามารถทราบได้ทันที สั่งให้แก้ไขได้โดยทันที วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงได้ทันที นี่หล่ะ Application ติดตามสภาพชายฝั่งทะเล BMON

เปิดพื้นการเรียนรู้ใหม่กับน้องๆเยาวชนกลุ่มสองล้อ ณ หาดหัวหิน ละงู สตูล ร่วมกับกลุ่มแกนนำ Beach for life ถึงปัจจุบันนี้ เรามีเครือข่ายอาสาสมัครทั้งหมด 5 พื้นที่ ใน 3 จังหวัด และกำลังขยายเครือข่ายให้กระจายไปในชุมชนชายฝั่งทะเลให้มากยิ่งขึ้น

เอาใจช่วยน้องๆไปพร้อมๆกันค่ะ