โครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นเกาะลันตา [30 ส.ค. 2562]

ข่าวและภาพจากเครือข่าย beach for life

หาดพระเเอะ ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ กรมโยธาธิการเเละผังเมือง กำลังดำเนินการก่อสร้างกำเเพงกันคลื่นเเบบขั้นบันได พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมชายหาดพระเเอะ ความยาวกำเเพงกันคลื่น 400 เมตร งบประมาณ 45,755,742 บาท

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง