ลงมือแล้ว! กำแพงกันคลื่นชายหาดมหาราช สงขลา [15 ธ.ค.2562]

หาดมหาราช ชายหาดที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ไม่ปรากฏร่องรอยของการกัดเซาะชายฝั่ง สังเกตได้จากพืชที่ขึ้นปกคลุมแสดงให้เห็นถึงความมีเสถียรภาพของชายหาด แต่ขณะนี้ กำลังจะมีการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันไดยาว 1.102 กิโลเมตร พร้อมปรับภูมิทัศน์โดยทำซุ้มไม้ระแนงอีก 5 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 167.2 ล้านบาท โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี 1 เดือน

คิดเป็น 151.72 ล้านบาท ต่อ 1 กิโลเมตร แล้วสำหรับโครงการนี้ ซึ่งถือว่าสูงมากกว่าโครงสร้างรูปแบบคล้ายกันที่เคยสร้างที่อ่าวน้อย จ.ประจวบฯ และที่อื่นๆ น่าตั้งคำถามว่า เหตุใดราคาต่อหน่วยถึงสูงมากขึ้นในอัตราเร่งขนาดนี้

5 พ.ย.2562
16 ธ.ค. 2562

แต่คำถามที่สำคัญไปกว่านั้นคือ รัฐมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องทำโครงการป้องกันชายฝั่งในพื้นที่ที่หาร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่งไม่เจอ ?!?!