โครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น บ่อตรุ จ.สงขลา [30 ส.ค. 2562]

ภาพและข่าวจากเครือข่าย Beach for life

ชายหาดบ้านบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กำลังมีการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นริมชายหาด เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยกรมเจ้าท่า งบประมาณในการก่อสร้าง 37,400,000 บาท

หากโครงการก่อสร้างมีแล้วเสร็จอาจเกิดผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงในพื้นที่ท้ายโครงสร้าง ซึ่งจะต้องติดตามผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งต่อไป